Stypendium Erasmus MundusStypendium obejmuje
- comiesięczną wypłatę kwoty 1000 euro przez cały okres studiów (nie dłużej niż 24 miesiące). Uwaga: Jeśli obywatel kraju UE podejmuje studia na macierzystym uniwersytecie, pobiera stypendium tylko w czasie jednosemestralnego pobytu za granicą.
- kwotę 1000 euro na rok na pokrycie kosztów podróży
- kwotę na pokrycie opłaty za studia, ubezpieczenia, kosztów obsługi administracyjnej, uczestnictwa w wycieczkach, imprezach kulturalnych itd.

O stypendium mogą się ubiegać absolwenci kierunków filologicznych, lingwistyki stosowanej, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa oraz – za zgodą komisji rekrutacyjnej – kierunków pokrewnych.

Szczegółowe informacje o pozostałych warunkach ubiegania się o stypendium, o wymaganych dokumentach, kryteriach naboru oraz formularz wniosku znajdują się na stronie:

Erasmus Mundus-Stipendium [deutsch]

Erasmus Mundus Scholarship [english]